Tuin omploegen

Waarom is het goed voor je tuin om de grond goed om te ploegen? Wat zijn de voordelen en wat gebeurt er in de bodem na het omploegen? Wellicht zijn dit vragen die spelen alvorens je start met dit aanzienlijk zware klusje. Het is erg goed voor de bodem om dit eerst te doen voordat er een gewas of gras op gezaaid wordt. Er wordt als het ware een luchtzone gecreëerd door dit losmaken van kleiachtige grond. Ploegen van de grond werkt altijd opbrengstverhogend voor de bodem. Er wordt hierdoor extra zuurstof in de grond gebracht, wat ideaal is voor de teelt en zo wordt het bodemleven gestimuleerd.

De tuin omploegen moet eigenlijk voor de winter plaatsvinden zodat er in het voorjaar een mooie kruimelstructuur in de grond ontstaat. Als de winter dan begint zorgt de vorst ervoor dat ruwe kluiten gebroken worden. Omgeploegde kluiten kunnen dus gewoon ongebroken blijven liggen. Een tuin omploegen betekent eigenlijk het losmaken van de grond op grote diepte. Dit kan door middel van een machine die door een ronddraaiende beweging de grond bewerkt en losmaakt.

Tuin spitten

De tuin spitten is net iets anders dan ploegen. Dit kan met de hand door middel van een schep diep in de grond te duwen met de voet en vervolgens een neerwaartse beweging te maken en een stuk uit de grond te nemen. Na elke schep grond moet je deze omgekeerd terug leggen, hierdoor verstikt het aanwezige onkruid. De tuin spitten geeft de voorkeur voor het voorbereiden op een vruchtbare grond.

Grond frezen

De grond frezen is een machinale bewerking die de grond mooi rul maakt, hierdoor kunnen kleine worteltjes gemakkelijk de grond in om water en voedingsstoffen te vinden. Het overgebleven onkruid wordt stuk gehakt en een mooi schoon veld is het resultaat. Het is de ideale bewerking voor het zaaien van een mooi grasveld of de aanleg van een moestuin.
Voordat je begint met grond frezen is het belangrijk eerst de grond te bekijken en onkruid met de hand weg te halen. Als je deze namelijk fijnhakt met de frees worden ze alleen maar vermeerdert,

Grond zaaiklaar maken

Hoe maak je de grond nu klaar om gras te zaaien? De benodigde materialen zijn: een schep, voor het ploegen of spitten, een motorfrees, een rol voor aandrukken en een grashark om het graszaad in te werken. De grond zaaiklaar maken is een belangrijk werk en hoeft in principe maar één keer te gebeuren bij de aanleg van de tuin.

Bemesting van je tuin

Om de juiste voedingsstoffen in de bodem te krijgen is de bemesting van je tuin regelmatig nodig. Tevens zorgt dit voor genoeg lucht en vocht in de grond wat de groei ten goede komt. Middelen voor bemesting kunnen zijn: verteerde stalmest, mest of kompost, paardenmest of koeienmest. Er zijn organische en minerale bemestingsmiddelen. Beide zijn positief voor het bodemleven en bevorderen de humusvorming en daardoor de bodemvruchtbaarheid. Bemesting kan het beste uitgevoerd worden in het voorjaar en de zomer en ook nog in het najaar. Er is speciale voorjaarsmeststof verkrijgbaar. Dit zorgt ervoor dat planten goed groeien, sterk worden en beter bestand zijn tegen plagen.

Over de auteur