Als de verhuurder het gebruik van de tuin als liefdadigheid toestaat, zonder een contractuele overeenkomst, kan hij deze uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming in de regel op elk moment worden ingetrokken.

Vaak wordt het tuingebruik vele jaren getolereerd zonder voorbehoud van de verhuurder. In individuele gevallen kan een stilzwijgende aanvulling op de huurovereenkomst worden aangenomen. De verhuurder kan dan niet meer herroepen of annuleren. In een dergelijk geval hoeft de huurder geen extra huur te betalen voor gebruik in de tuin.

Wie moet er voor de tuin zorgen?

Als de tuin door meerdere partijen kan worden gebruikt, is de zorg aan de verhuurder. Hij kan deze taak overdragen aan de huurders. Als de verhuurder of een vertegenwoordiger het werk voltooid, kunnen deze exploitatiekosten naar rato van de huurders worden verdeeld. Als een huurder alleen de tuin kan gebruiken, moet hij er meestal voor zorgen. Kan je deze niet betalen dan kun je bijvoorbeeld geld lenen bij Overstappen.nl.

Om geschillen te voorkomen, is het raadzaam om de aard, omvang en kosten van tuinieren in de huurovereenkomst duidelijk te definiëren.

Wat hoort bij tuinonderhoud?

De huurder kan alleen worden verplicht tot eenvoudige zorgwerkzaamheden. Dit omvat het maaien van gras, het verwijderen van onkruid en bladeren. Het werk vereist mogelijk geen speciale expertise of een bepaalde tijd of kosten van de huurder.

De werkzaamheden moeten regelmatig worden uitgevoerd. Gazon maaien is twee keer per maand vereist van april tot oktober. Het snoeien van heggen, fruitbomen en sierheesters is eenmaal per jaar voldoende. Bloembedden, paden en verharde opritten moeten vrij van onkruid worden gehouden.

Hoe moet de tuin eruit zien?

Aan het einde van de huurperiode moet de tuin in zijn huidige staat worden teruggegeven. Hij hoeft niet vers bereid te zijn. Een heg kan enigszins uitgegroeid zijn, omdat deze voorwaarde nog steeds overeenkomt met de jaarlijkse vereiste voor snoeien. Als het tuinonderhoud zonder verdere bepaling aan de huurder wordt overgedragen, heeft hij een royale ruimte voor tuinontwerp. De tuin mag niet wild worden en ontaarden. Een natuurlijke tuin waarin de planten vrijwel vrij groeien is prima. Als een huurder alleen de tuin mag gebruiken en verzorgen, kan hij ook zelf bepalen wat hij of zij plant.

Bij beëindiging van de huur moet de huurder de oorspronkelijke staat herstellen.

Speeltoestellen opzetten – bomen en struiken planten

De huurder van een vrijstaand huis kan speeltoestellen, zoals schommel, klimrek of zandbak in de tuin plaatsen. Zonder toestemming van de verhuurder mogen deze echter niet stevig aan het land zijn gekoppeld. In een appartementengebouw kunnen huurders alleen speeltoestellen opzetten als de tuin groot genoeg is en de rechten van andere huurders niet worden geschaad bij het gebruik van de tuin.

Kosten te hoog?

Zijn de kosten te hoog voor je kan je er misschien over nadenken om een lening over te sluiten

Over de auteur